สวนสวย ด้วย  wiwan terro-cotta

copy right WIWANTECHNOLOGY  
song@wiwangarden.com
ป๊อบเปอร์ เป็นดินเผาสำหรับใช้ในการประดับ หรือ ใช้เป็นเครื่องปลูก
พืชที่ต้องการการระบายอากาศที่ดี เช่นกล้วยไม้ รองเท้านารี หน้าวัวชนิดต่างๆ
หรือนำไปใช้ในการเพาะปลูกแบบ ไร้ดิน ( Hydroponic culture )

ป๊อบเปอร์ มีความพรุนสูง มีน้ำหนักเบาทำให้สดวกต่อการเคลื่อนย้าย
มีผิวที่แข็งแรงไม่แตกง่าย เหมาะสำหรับใช้สำหรับการคลุมดินปลูก
เพื่อลดการระเหยน้ำ ทำให้ดินอุ้มความชื้นใว้ได้นานขึ้น โดยไม่ทำให้
ดินแน่นเนื่องจากน้ำหนักกดทับ เหมือนกับการใช้วัสดุอื่น เช่น หินกรวด
ป้อบเปอร์ มีความถ่วงจำเพาะ สูงกว่า พองพอง เล็กน้อย จึงมีน้ำหนักมากกว่า
ทำให้สามารถไปใช้เป็นเครื่องปลูกได้โดยตรงสำหรับการปลูกพืชแบบไร้ดิน
หรือการปลูกกล้วยไม้เนื่องจากมีความแข็งแรง และมั่นคงในการยึดเกาะของราก

ป๊อบเปอร์ มีลักษณะทรงกลมผิวเรียบสวยงามจึงเหมาะที่จะนำไปใช้ในการ
จัดสวนประดับเพื่อความสวยงาม หรือใช้ในการจัดกระถางประดับสถานที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี
วิวรรณ การ์เด้นท์
ระหัส สินค้า            ขนาด              ลักษณะ         ความหนาแน่นรวม        การดูดซึมน้ำ
PP # 300 < 5 mm กลม 450 กรัม/ลิตร  
PP # 600         6 - 10 mm กลม 420  กรัม/ลิตร  
PP # 800   > 10 mm กลม 320 กรัม/ลิตร  
  PP # 1200
        คละ ขนาด ไม่เกิน
         
30 mm
คละรูปแบบ กลม แท่ง 300 กรัม/ลิตร  
ดินเผาวิวรรณ WIWAN terro-cotta
คุณสมบัติจำเพาะที่สำคัญ
รายละเอียดสินค้า
POPPER
( หน้าต่อไป )