วิวรรณ การ์เด้นท์
สวนสวยด้วย WIWAN terro - cotta

copy right  vivan technology
ดินเผาวิวรรณ WIWAN terro-cotta
ระหัส สินค้า            ขนาด              ลักษณะ         ความถ่วง  หนาแน่นรวม        การดูดซึมน้ำ
PN 600         6 - 10 mm กลม 0.2    35 % ของน้ำหนัก
PN 2000
        คละ ขนาด ไม่เกิน
         
40 mm
คละรูปแบบ กลม แท่ง 0.2   35 % ของน้ำหนัก
คุณสมบัติ จำเพาะที่สำคัญ
พองพอง    
ดินเผา    สำหรับการใช้ผสมดินปลูก   หรือ ใช้เป็นเครื่องปลูกสำหรับกล้วยใม้
พืชที่ต้องการการระบายอากาศของระบบรากที่ดี เช่นแปลงหน้าวัวตัดดอก
หรือใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องปลูกในระบบการปลูกแบบไร้ดิน(Hydroponic culture)

พอง พอง          เป็นดินเผาที่มีคุณสมบัติที่มีความพรุนสูงมาก
จึงมีน้ำหนักเบา เมื่อนำไปผสมกับดินปลูกทั่วไปจะช่วยทำให้ดินมีความร่วนซุย
ลดการอัดตัวของเครื่องปลูกเมื่อใช้เป็นเวลานาน ไม่มีการสลายตัวผุพังเหมือน
กับการใช้อินทรีย์วัตถุเช่น กาบมะพร้าวสับ หรือ ใบก้ามปู เปลือกถั่วต่างๆ

ช่องว่างหรือรูพรุนที่มีอยู่ในเนื้อดินเผาจะสามารถดูดซับความชื้นเก็บใว้
ในสภาพที่เป็นฟิลมบางๆในพื้นผิวของรูพรุน ไม่ใช่การเก็บน้ำใว้ในสภาพ
หยดน้ำเหมือนกับกาบมะพร้าวสับ จึงทำให้เครื่องปลูกมีความชุ่มชื้นพอเหมาะ
ไม่มีน้ำมากจนเกินไป ทำให้ระบบรากเน่าเสียหายได้

พอง พอง เหมาะที่จะใช้ในการผสมกับเครื่องปลูกทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็น
ไม้กระถาง ซึ่งจะทำให้กระถางมีน้ำหนักเบาเคลื่ยนย้ายง่าย  หรือ ใช้ผสมดิน
รองก้นหลุมปลูกใม้ขนาดใหญ่ในการจัดสวน หรือ ปลูกใม้ล้อม  เพื่อให้ระบบ
รากมีการฟื้นตัวเร็วขึ้น ช่วยเร่งเจริญเติบโตได้ดี
รายละเอียด สินค้า
 
พองพอง