สวนสวย ด้วย  wiwan terro-cotta

copy right WIWANTECHNOLOGY  
song@wiwangarden.com
วิวรรณ การ์เด้นท์
ดินเผาวิวรรณ WIWAN terro-cotta
รายละเอียดสินค้า
โฮโดรค้อตต้า  วัสดุดินเผาชนิดพิเศษ มีความพรุนสูงซึมน้ำได้ดีมาก ผิวสีขาว เหมาะสำหรับใช้ในในการรองพื้นตู้เลี้ยงปลาเพื่อการกรองน้ำและทำความสะอาดน้ำเลี้ยงปลา
โพรงอากาศภายในจะช่วยทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำย่อยสลายเศษอาหารและมูลของเสียจากปลา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น
                       
                                โพรงอากาศภายในจะมีลักษณะเป็นโพรง
ชนิดที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันเป็นส่วนมากจึงทำให้สามารถดูดซับน้ำได้มาก และ จะมีช่องว่างภายในต่อเนื่องกันสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
ต่างจากวัสดุชนิดอื่นๆที่เป็นโพรงอากาศที่มีลักษณะเป็นโพรงปิดไม่ต่อเนื่องกันทำให้โพรงอากาศด้านในจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
HYDRO-COTTA