สวนสวย ด้วย  wiwan terro-cotta
WIWANGARDEN

copy right WIWANTECHNOLOGY  
song@wiwangarden.com
211  หมู่ที่ 1    ตำบล สันผักหวาน     อำเภอ หางดง    จังหวัด เชียงใหม่ 50230
ยินดีต้อนรับ
ดินเผา วิวรรณ ได้จากการนำเอาดินที่มีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมหลายๆชนิดมาผสมกัน
นำมาขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยให้ได้รูปแบบที่ต้องการ แล้วจึงนำมาเผาใน เตาเผา
ที่อุณหภูมิสูง 1200 องศา เซลเซียส

ในอุณหภูมินี้ ส่วนผสมของดินเผา จะพองตัวขึ้นมาเนื่องจากฟองอากาศข้างใน ทำให้ได้
เม็ดดินเผาที่มีรูพรุนด้านในเหมือนฟองน้ำ สามารถดูดซับน้ำและความชื้นเก็บใว้ได้
นอกจากนั้นยังมีน้ำหนักเบา เนื่องจากมีค่าความหนาแน่นต่ำ ทำให้มีความสดวกในการ
จัดการต่างๆ ไม่ว่าการนำไปใช้งาน หรือ ความสดวกในการขนส่ง

ดินเผา วิวรรณ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์หลากหลายประการ
ทั้งในด้านการเกษตร และ อุตสาหกรรม

ในการเกษตร
ดินเผา วิวรรณ สามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในการ
เพาะปลูกพืช ทั้งการปลูกแบบใช้ดิน หรือการปลูกแบบไม่ใช้ดิน ไม่ว่าจะเป็นการใช้
ในพืชไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น สนามหญ้า สวนหย่อม โดยสามารถนำไปใช้ทั้ง
ผสมกับดินปลูกเพื่อลดความแน่นของดิน หรือ ใช้สำหรับคลุมดินเพื่อลดการระเหย
ของน้ำ

ในอุตสาหกรรม ดินเผา วิวรรณ สามารถนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรม ก่อสร้างต่างๆ
ใช้ทำวัสดุน้ำหนักเบา คอนกรีตมวลเบา วัสดุฉนวนกันความร้อน กันเสียงได้เป็นอย่างดี
นอกจากนั้น ด้วยความที่มีรูพรุนภายในโครงสร้าง จึงสามารถนำไปใช้ในการกรองน้ำ
หรือใช้เป็นวัสดุช่วยกรองในระบบบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดียิ่ง
ดินเผาวิวรรณ WIWAN terro-cotta
รายละเอียดสินค้า